Saturday, August 18, 2012

Renaissance or resistance?

As the case is falling apart for the police, they have started giving me my stuff back. My words are legal and so are my belongings.


So far I got one cactus back. This cactus isn't even psychoactive, and in any case the alkaloid content does not matter because there is no such thing as an illegal cactus in Norway, when kept as a living decorative house plant as I was doing. While mescaline is a controlled substance, live cactus is not. I also had specimens of Lophopora williamsii (peyote) and Trichocereus pachanoi (San Pedro), which are still in police custody. These will also have to be returned to me because as much as the cops would like to destroy them and charge me with drug crimes, there is no law criminalizing live cacti at this point. You have to prepare them in some way for consumption or extract the mescaline before it becomes illegal, and I am not into that. I really mean it when I say they are only for decoration. I have been a psychonaut, to be sure, but that was many years ago and I have no interest in tripping anymore (or using any other recreational drugs including alcohol for that matter). My attitude to psychedelic drugs and the entheogens can now be summarized by this quote by Alan Watts: "When you get the message, hang up the phone." Been there, done that. I've been to both Heaven and Hell and am in no hurry to return, to say the least. These drugs are called entheogens because they generate God within. Whether the mystical experiences they unleash have any spiritual validity I cannot tell. Perhaps they are just mind states like any other. But then that applies to spiritual insights obtained by other routes also, such as meditation. I remain skeptical and agnostic, as ever. I do know that I want to live in the material world and make the most of it here and now. Eternal things can wait until they inevitably confront us (or not), and meanwhile I just want to have some pretty flowers in my living room, which is perfectly legal and harmless. This is what my peyote looks like when it flowers:


Articles about the Harlem Renaissance are apparently very suspicious and require police attention.


This is how it was presented in the case documents: "The Harlem Resisstance" [sic].


This is what your bookshelf looks like after the cops have searched through everything:


Even regular books are suspicious to the Bergen police. This is an ex-library book purchased used via Amazon Marketplace. Seized by cops because if you read about rape you must be a criminal, right?


I learned from this case that we only have as much privacy as we make, which is to say you pretty much need to keep everything digital and encrypted if you care about privacy and the cops should decide to investigate you. This calendar, for example, was analyzed to the extent of looking up my friends whose numbers were in it and discussing their criminal records in the case documents.


The police even managed to spill a jar of old coins, some of which fell into the subwoofer of my Harman Kardon Soundsticks III.The coins are impossible to get out without breaking the subwoofer, as far as I can tell, and as long as they are there the sound is horrible.My computer equipment has been returned. These are some of the seized hard drives. But they broke my laptop, evidently while circumventing the BIOS password protection. I expect to be reimbursed for this as well.

My explosives manuals originating from my military service are also perfectly legal, of course, and I could have demanded them back. However, when the cops asked if I could give them up as a favor, I agreed because I don't particularly need them anyway.

49 comments:

james said...

I suspect they tried to make a case for drugs in the hope that if the rest of the case petered out, they could avoid having to reimburse any damage by charging you with some drug offense.

Anonymous said...

Ha ha Eivind. Ganske artig lesning. Har det noen gang slått deg at politiet gikk til arrestasjon av deg når de gjorde, fordi du skrev på norsk? Det var først da de skjønte hva du skrev angående politidrap?

Man trenger ikke kryptering. Man kan bare skrive på engelsk, så skjønner ikke de "lowbrains" en døyt. Man trenger derimot 3 i norsk for å komme inn på politihøyskolen, så her må man uttrykke seg litt mer subtilt ;)

Anonymous said...

De skjønte vel ikke hva du skrev på engelsk, men da du gikk over til norsk så ble du arrestert.

Anonymous said...

Eivand:
At least cacti don't require much water, so they should come back intact. Hopefully, you'll be reimbursed for everything. In the US, innocent men are considered 'collateral damage' by our police.

It's great that you're exonerated and back to blogging again! I'll be reading regularly. It was bad that the MRM didn't give this case the attention it deserved; but you've gained some new followers!

pravda said...

Har lest denne bloggen i evigheter, dvs 2,5 år, snaut.

Har selv alltid blitt fascinert over hva det går an å slippe unna med om man skriver på engelsk (tenker da ikke bare på bloggen her).

Tanken har slått meg mange ganger før, når jeg har lest i bloggen her, at det at en skriver på engelsk, er en god måte å unngå oppmerksomhet fra myndighetene på.

Men, jeg tror dette stikker dypere enn bare at politiet ikke forstår engelsk. Dette går på noe som er langt mer allmennmenneskelig, og har lite med politiet å gjøre. Det gjelder de aller fleste rundt oss, og det handler om en helt ubevisst tankeprosess, eller prosesseringsmekanisme.

Når noe sies eller skrives på engelsk, så er det ikke ekte (nok). Engelsk er et språk vi for det meste kommer i kontakt med via amerikanske filmer og tv-serier, altså fantasi, oppdiktede historier (samt sangtekster).

Kun norsk tas virkelig seriøst.

Jeg har eksperimentert med dette i mange år. Dersom jeg sier noe på engelsk, plutselig, midt i en mindre monolog bestående av norske setninger, så blir denne engelske setningen kun krydder. Jeg kan smugle inn vulgariteter og fornærmelser og direkte trakasserier via engelsk, som aldri ville blitt godtatt på norsk.

Vi mennesker er i sannhet fremdeles rimelig enkle, programmerbare og ureflekterte dyr.

Alt handler om betinging. Så enkelt er det (slå opp "betinging" og "atferdsvitenskap" innen psykologisk litteratur).

Man kan også fint bruke betinging til å få damer til sengs, og til ellers å oppføre seg akkurat som man vil, og det kan selv Eivind få til - PUA-er henter veldig mye av sine kunnskaper derfra, men uten at de sier det, selvsagt (de skal jo tjene penger). PUA-en Joshua Pellicer lot det imidlertid "slip" en gang, og jeg plukket det opp.

Så, les!

Pravda said...

Man kan for øvrig fint betinge politifolk og politijurister også, samt dommere, saksbehandlere, osv osv..

Jeg har vært i konflikt med politiet en rekke ganger (for det meste vedrørende feministlover; utemmede damer som misbruker lovverket for å hevne seg og som ledd i maktspill), og har vunnet hver gang. De har aldri klart å straffe meg (selv om de engang presterte å tiltale meg - noe som resulterte i enstemmig frifinnelse etter hovedforhandling). Jeg har også vært innom Høyesterett. Shit happens.

Man lærer hver gang. Jeg hadde god peiling i utgangspunktet, men man lærer ekstra ved slike anledninger, og kan finpusse teknikker.

Overalt gjelder stort sett de samme reglene, så det gjelder bare å lære seg dem (og å lære å tilpasse variasjoner i tilnærming, for forskjellige situasjonstyper). Viktigste faktorer er personlig framtoning og selvtillit. Utseende, kroppsholdning, klesstil, sko og andre effekter, statussymboler (forskjellige for forskjellige miljøer) etc etc. Tonefall, kroppsspråk, ordvalg. Selv har jeg slik bakgrunn at jeg behersker sedvanlig norsk maktspråk veldig bra. Dette er ikke for hvem som helst - man må være temmelig intellektuell, og ha IQ i ikke uanseelig grad over gjennomsnittet. Man må også ha tilbragt noen hundre eller tusen timer over relevante bøker. (Mye forskjellig akademisk litteratur er anvendelig, men uten det grunnleggende fine intellektet kommer man ingen vei - man må ha kapasitet for abstrakt og fleksibel tenkning.)

Videre så har man viktige faktorer i hvem man kjenner, hvem man omgås, namedropping osv osv. (Nå vil denne The Man sikkert komme med ytterligere uraffinerte framstøt, hvor han i tastaturtøff modus vil hevde at alt slikt er femi, og at kun kompromissløs patriarkalsk dominans holder mål - ham om det.)

Hva man gjør på, hva man har på CV-en etc etc, alt spiller inn. Om man viser at man kjenner politiets systemer og uformelle koder etc, langt bedre enn folk flest, så hjelper det også.

Men uten intelligens kommmer man rett og slett ingen vei. Folk med gjennomsnitts-IQ eller lavere, tar politiet på ordet, alltid. Politiet er en naturlov, for dem - har en person i politiet sagt noe, så er det muren, veggen, naturtilstanden, en gitt faktor og bare å innrette seg etter. Politifolk, lik leger og annet medisinsk personell, morer seg med dette, og nyter den falske autoriteten som kommer med uniform og titler. De lærer seg å på få sekunder se forskjellen på en regulær dustemikkel, som de kan herse med som de vil, og et raffinert individ som de vet det bare vil bli masse krøll med - og som de i verste fall kan gå på et nederlag mot.

Eivind har utvist stort potensial, og er i ferd med å bli en av sistnevnte type. Han har også via sine skriftlige aktiviteter og sine evidente resonnementer, vist at han har IQ på klart over gjennomsnittet (som er ca 100, alt ettersom).

Det er bare til å ønske lykke til videre, og et "keep up the good work", men: les ved anledning mer om atferdsvitenskap, og lær deg/dere så mye dere kan om betinging, forsterkere osv.

God søndag!

Anonymous said...

Pravda; meget interessant lesning, på tross av at du kunne vært enda mer konkret i forklaringen av bruk av maktspråk m.m. Gjerne ispedd eksempler.

For å si litt om meg selv så har også jeg hatt mine problemer med politiet, og blitt dømt for det. Dum er jeg nok ikke; mitt problem går heller på at jeg ikke er psykisk sterk nok / overfølsom.

Jeg ser nå i etterkant at jeg kunne ha gjort ting annerledes under prosessen. Blant annet burde jeg ha stolt mer på meg selv, og ikke advokatene mine. Uansett har nok ikke pådømmelsen for forseelse, som det kokte ned til, særlig mye å si for min fremtid, men de fikk meg jo, dessverre.

Jeg har noen egne teorier på nettopp forskjellen mellom suksess og det motsatte. Forenklet kan man tenke seg en personlighetsakse mellom psykopati, på den ene siden, og schizotypi på den andre.

En psykopat, eller tilhenger av den psykopate etikk, spiller mange roller, og lar ikke sin egen kjerne av selvet knyttes til rollene, Slik at vedkommende kan være så kynisk og manipulerende som denne ønsker.

En schizotyp har ikke en fast kjerne i seg selv, men knytter selvet til slik han fremstår for andre. Sagt enklere mestrer han ikke rollespillet, og hans sårbarhet gjør ham til et lett bytte. Han er uten skall, og uten filter.

Vanskelig å forklare, og trenger mer forskning for å komme dypere i materien, men tror jeg er inne på noe. Jeg har selv hatt en psykopatlignende sjef. Jeg er ikke enig i at man trenger å være særlig intellektuell, ikke intelligent heller så lenge man mestrer spillet.

Kort sagt, han var dum som et brød. Men svært god til å snakke gjennom tonefall og ordvalg. Han gikk alltid i dress og unngikk konflikter på en manipulerende måte. Han fremstod som fantastisk, men alt var overflate og ingen substans eller kjerne. Han ga også en god faen i all slags kritikk, og skyldte på alle andre. En hverdagspyskopat.

Pravda said...

Ditt innlegg var også interessant.

Ingen har den endelige fasiten - men du baserer kan hende din virkelighetsforståelse litt vel mye rundt visse knagger/samlebetegnelser? (Ikke minst disse: "psykopat" og "schizotyp" - selv om det var interessant, og antagelig nær essensen av virkelighet for en del tilfellers vedkommende.)

Tinnmannen said...

Har skrevet en del innlegg her inne. Litt dumt å bare være anonym, så derfor altså, tinnmannen.

Jeg mener jeg ikke har skrevet noe om i hvor stor grad jeg baserer min virkelighetsforståelse på disse knaggene. Men et poeng dreier seg om å tenke på disse motsetninger langs en akse. Mer eller mindre av... ikke enten eller.

Mulig dette kan føre til en overforenkling av virkeligheten, men neppe mer forenkelt enn innen en tenkt feminist/antifeminist dikotomi, for å forstå samfunnet. Om jeg hadde utredet ytterligere kunne man sett at min virkelighetsforståelse/
mellommenneskelig relasjon først og fremst fremkommer gjennom personlighetstyper.

Visse personlighetstrekk diskrimineres mens andre trekk sees på som høyverdige. Det eksisterer ikke først og fremst en diskriminering på bakgrunn av kjønn, slik feminister/atifeminister hevder, men på bakgrunn av personlighetstrekk. (not to be judged by the color of their skin but by the content of their character.)

I den forståelsen vil jeg hevde at psykopate egenskaper er langt å foretrekke fremfor schizotype. Om man bringer kjønnsaspektet inn i dette, mener jeg også at menn dømmes hardere på bakgrunn av sin personlighet enn det kvinner gjør. Som oppnår fordeler mer i kraft av å bare det å være kvinne.

Jeg kan gjerne utdype enda mer, men la meg foreløpig oppsummere. Vårt samfunn preges av et personlighetstyranni.

Tinnmannen said...

Jeg kan vel skrive litt mer for å gi en dypere forståelse av mine tanker. Når jeg snakker om personlighetstrekk, tar jeg utgangspunkt i psykologen Jungs arketyper. Her finnes det utledete personlighetsanalyser basert på hans teori. (myers/briggs) Forøvrig er jo personlighetsanalyse velkjent innen psykologi, the big five foreks.

Innen Jung snakker man om fire dikotomipar (altså 8 begreper) langs en akse. Introversjon/ekstroversjon Intuitive/sansende, Følende/tenkende, dømmende/persepsjonerende

Det vil falle svært langt å skulle komme med utredelser for hvert par. Men i enkelhet kan jeg gi en overfladisk forklaring.

Ekstroversjon er jo enkelt sagt, utadvendthet. Mer komplekst kan man snakke om måten man får sin energi fra. Ekstroverte får energi fra den ytre virkelighet, introverte får energi fra sitt eget indre. Sistnevnte forbruker energi i møte med andre. Mer om dette senere.

Intuitive mennesker baserer slutninger mer på magefølelsen. De har større evne til å tenke abstrakt. Sensoriske baserer slutninger mer på det man sanser. Man tenker mer konkret, og mindre mellom linjene.

Følende mennesker baserer sine handlinger og forståelse mer på hvordan noe føles. Empati, relasjon, klima... Et tenkende menneske er mer rasjonelt, kjølig, beregnende, logisk. Hva som synes rett i forhold til reelle alternativer osv...

siste par er det jeg har vanskeligst for å gripe. Dømmende mennesker er mer opptatt av å trekke konklusjoner, slutninger, ferdigstille, oppsummere, en persepsjonerende, lar ting mer flyte, ta det som det kommer. Liker å la ting henge i luften, impulsiv.. osv..

Om man nå tar for seg første begrepspar, er det min påstand at det er langt bredere forståelse for at ekstroversjon er normalvarianten av et menneske i samfunnet. Introversjon er i større grad et forstyrret personlighetstrekk.

Åpenhet, frimodighet, talegaver, ekshibisjonisme, lederegenskaper, dominans osv... synes positivt, mens innesluttethet, kontemplasjon, isolasjon, lukkethet, stillhet synes sykt.

En introvert er ikke nødvendigvis disse tingene, men siden vedkommende forbruker sin energi i møte med andre har han langt større behov for å trekke seg tilbake fra det sosiale, enn en ekstrovert som bygger opp sin energi i sosialt lag.

Ekstroversjon er normen, introversjon er avviket. jeg kan gjerne begynne å knytte psykopati og schizotypi (som er personlighetstrekk varianten av schizofreni) inn i dette men lar det foreløpig stå urørt siden det kan bli vel komplekst.

Uansett, skulle jeg ha gitt en personlighetsanalyse av Eivind Berge tror jeg han scorer på mange av de trekkene som vårt vestlige samfunn ikke verdsetter. Dog innehar han visse trekk som gir visse fordeler med tanke på at han er mann.

Skulle jeg ha gjettet ville jeg mene at han er en INTP med visse muligheter for J. Han må gjerne protestereom han har gjennomgått en analyse av seg selv. Hans abstraksjon, eksempelvis tanken om seksuell kapital faller i dårlig jord i et sensorisk samfunn. Hans hardtkornslåing med positiv diskriminering gjennom "voldtekt er likestilling" likeså. For de mange sensoriske som kun evner å tenke konkret, blir tankene for abstrakte, komplekse, for annerledes i forhold til en oppleste virkelighetsforståelsen. For de intuitive intellektuelle som forstår han derimot, blir tankene et angrep på deres dogmatiske tro på det feministiske paradigmet. Og derfor sykeliggjort. (Christoffersen: "mentalt ustabil helse")

Berge har likevel positive personlighetstrekk i det å være tenkende. Selv om han har følelser lar han ikke de ta overhånd i sin analyse av virkeligheten. Han knytter ikke sitt ego, sin kjerne av selvet til følelsesregisteret, og klarer derfor holde hodet kjølig. Dette kan selvsagt diskuteres om en person som er så full av hat mot politiet at han ønsker dem død. Men likefullt klarer han på et vis å rasjonalisere meningene til en slik grad at han ikke bukker under.

Jeg kunne ha skrevet mye mer men lar det bli med dette foreløpig

Eivind Berge said...

Det er noe i det der med at engelsk er mindre "ekte" for nordmenn, og at man derfor trygt kan tillate seg mye mer ekstreme ytringer så lenge man skriver på engelsk. Morsomt fenomen. Det hadde jeg ikke tenkt over før jeg ble nesten utelukkende konfrontert med norske uttalelser i retten og av politiet. Hele bloggen inkludert kommentarer er skrevet ut og blitt saksdokumenter, men mesteparten på engelsk ble bare ignorert. Sitatene som ble trukket frem i retten, kom fra langt nede i kommentarfeltene der jeg en sjelden gang hadde svart på norsk. Jeg tror jammen ikke jeg hadde blitt arrestert engang hvis jeg konsekvent hadde holdt meg til engelsk. På engelsk får du både sagt mer av det du mener og nådd et større publikum, så det er vinn-vinn :)

Avisene har derimot laget noen dårlige oversettelser av ting jeg har skrevet på engelsk og publisert det.

Tinnmannen said...

Seks av ti mener mobbeofre er "annerledes".

http://www.dagbladet.no/2012/08/20/tema/sta_sammen/mobbekampanje/mobbing/debatt/23035505/

"- De passive eller underdanige mobbeofrene er mer engstelige og usikre enn elever flest, De er ofte forsiktige, følsomme og stillfarende, sier Olweus."

Hvilket skulle underbygge min hypotese om at introversjon er sett på som avvikende, og at det i høyeste grad eksisterer et personligetstyranni i vårt samfunn; og at holdningene er med på å underbygge, eller legitimisere at enkelte faller utenfor.

Samtidig er det med på å underbygge min påstand om at det å være tenkende, imotsetning til følende, er en fordel.

Det skulle vært interessant å foreta en personlighetsanalyse av menn som blir ufrivillig barnløse.

Disse holdningene er dypt forankret i folks bevissthet. Innehar man enkelte avvikende personlighetstrekk kan det legimisere at man blir mobbet/forblir barnløs/arbeidsløs/sosialt isolert osv osv...

Om man virkelig vil forstå forskjells-Norge bør man studere personlighetsanalyse, og hvordan dette knyttes opp mot folks holdninger, og i forhold til kjønn, klasse osv...

Tinnmannen

Tinnmannen said...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10067902

Mannen er for myk og feminin, mener kvinner. Merkelig at det ikke oppfattes som kjønnsdiskriminerende at menn må leve etter kvinners premisser.

Men det merkeligste er likevel at det er menna på landsbygda, som "har kanskje et annet bilde av hva som er det gode ekteskap enn mange norske kvinner har" for å sitere en stortingsrepresentant, er de som visstnok er mest upopulære blant damene. Det må da vel være her man finner de mest maskuline menna, eller hva?

Rahul said...

hi Eivind,

I'm from India, where we have always have had heavy handed cops, who harass innocent citizens especially the poorer ones, while bending over backwards for the rich,powerful and esp the political classes.

I used to think police in the west are honest ; they are , in comparison ; but rapidly deteriorating as cops across US , Europe are becoming more and more gestapo like and raiding/arresting people on minimal grounds, stuff that is often illegal but now even judges and lawyers are becoming corrupt, ready to milk money off civilians, so high-handed cops arresting men on trivial grounds, and making paper-thin cases just to harass, intimidate and threaten citizens - basically men, is becoming the de facto modus operandi of the uniformed thugs.

Stay strong, stay safe , wish you all the best.

Eivind Berge said...

Yes, the police are gradually turning into an enemy of the people, as they enforce laws increasingly out of tune with what people want in ever more heavy-handed ways.

Hatred against cops is festering and growing in the grassroots and I know what I am talking about because I get saluted and congratulated in the streets by complete strangers for my audacity and victory against the police.

Lucian Vâlsan said...

Jeg tenker at jeg skal også oversete denne artikkelen til rumensk.
Din historie ble høyt verdsatt blant mine lesere og tilhengere og mange nye folk begynte å stille spørsmål ved systemet etter at de leste om hva som skjedde med deg.

For mange mennesker følte merkelig at pressen spydd så mange løgner om deg og også om menn og kvinner fra MRM.

Så, hvis det er ikke problemen med det, jeg skal begynne å oversette denne artikkelen neste uke.

Ha det bra og jeg håper du vil få alle tingene dine tilbake.

Lucian Vâlsan fra Romania.

Eivind Berge said...

Ja, bare oversett alt du vil :)

Politiet trodde de skulle knuse både meg og nettverket mitt. Men isteden har saken vært en utmerket mulighet til nettverksbygging og rekruttering av nye mannsaktivister, og har styrket hele MRM.

Anonymous said...

Tusener unge får stor mental skade etter sex med en voksen, dette vet de som syns det var spennende og deilig, så de forteller ingen om det

Anonymous said...

http://www.kjendis.no/2012/08/23/kjendis/jan_eggum/twitter/visesanger/23086950/

Anonymous said...

Han var ung og han var kåt
men gjorde ingen piker våt
Han var en enstøing og sær
og ingen kvinner kom han nær

Så hendte det en dag
han befant seg i festlig lag
Og mange ville dra en spøk
mot slik en stakkars gjøk

Den peneste på skolen
med den korteste kjolen
forførte med sin sjarm
seg rett inn i hans barm

Han lengtet jo slik
etter det å være nær
og ga etter denne freak
for sitt eget sexbegjær

Men akk så mange vitner
knipset bilder av denne mann
og dama hylte voldtekt
slik bare damer kan

Politiet de var raskt på pletten
og tok sin oppgave seriøst
"et perverst svin som voldtar?"
saken var jo løst!

På glattcelle bar ferden
Og han ble strippet og forlatt
men purken er rettferdig
svinet skulle få en helvetes natt

De "glemte" krapylet
han satt ensom for seg selv
Men de husket å torturere ham
med iskaldt sprinkelvann likevel

Mannen orket ikke mere
livet hadde ingen mening
han dunket hodet inn i veggen
ved enhver anledning

Da solen var stått opp
så fant de mannen død
den gråe glatte cella
var farget blodrød

Aj aj aj sa purken
her kan det bli en bot
noen ville kreve oppreisning
for svinet vi forlot

Ja ja sa de så
det er godt vi har et system
hvor skattebetalerne punger ut
når purken blir litt ekstrem

Så lo de rått hele staben
og sjefen han var blid
vi kan løse de fleste problemer
når man bare tar seg tid

Revolusjonstarterinnenfraindividet said...

Sinne mot en abstrakt gruppe som f.eks. politiet(/"autoriteter") er et tegn i klassisk psykologi på at man har et komplisert/dårlig forhold til sin far fra tidlig barndom. Er det på tide å søke svar og heling i den lille sårede gutten inni deg? Konfronter ham i stedet for å kjekke deg på internett mot politiet. (Er forresten ikke uenig i mye av det du beskriver som urettferdig med mange sosiale systemer, men du går unødvendig langt synes jeg). MVH. Velmener!

Anonymous said...

Jasså du, det hørtes interessant ut. Hvor har du det fra at dette er et klassisk tegn innen psykologien velmener?

Richard said...

Geez. That is like similar to the stuff in my house - except - I only have 1 bamboo plant.

They really were grasping at straws - suggesting you use your plants to make poison?

Dang - Norway must suck right now...

Anonymous said...

http://jme.bmj.com/content/early/2012/08/27/medethics-2011-100367.short?g=w_jme_ahead_tab

Anonymous said...

Berge, har du fått noe mer oppmerksomhet fra kvinner etter varetekten og medieoppmerksomheten? Det er jo ingen hemmelighet at kvinner liker kriminelle kjendiser :-)

How to pronounce "libertarianism" said...

http://www.youtube.com/watch?v=IQqOYpLFwBQ&feature=share&list=PLE2FFDE91B035D1EA

Anonymous said...

Let's get back to basics again.. http://maddam.no/2012/08/litt-om-sex-og-likestilling/

Anonymous said...

Til alle som leser dette! Jeg vil på det sterkeste råde alle til å holde seg langt unna politiet. ALDRI samarbeid med dem, bruk retten deres til å ikke forklare dere. Saken med 29 åringen som ble siktet i forbindelse med Schjetne-saken beviser hvordan politiet ødelegger menneskers liv.

Anonymous said...

Tull. Politiet gikk ikke ut med navnet til siktede - det var det media som gjorde, og uansett så har han pådratt seg problemene sine helt og holdent selv, ved å begå en bestialsk og forkastelig overfallsvoldtekt i Haukelandstunnelen i Bergen (som en av få etniske nordmenn som har blitt tatt for slikt, i senere år).

Anonymous said...

Nå er det slik at det er domstolene som straffer lovbrytere i Norge, ikke politiet. Straffen er ferdig sonet, og det finnes ikke rimelig at man skal belastes på nytt for en sak som er ferdig sonet, på bakgrunn av en annen sak hvor man er uskyldig. Når det er sagt, er politiets metoder gjennomgående rettstridige. Det er ikke kun tidligere lovbrytere de herser med, og de kommer nesten uten unntak, unna med det. Dette er vel også grunnen til at de går til verks slik de gjør. Totalt hensynsløst. Det finnes ikke en særlig høy terskel for å bli straffet i Norge. Men terskelen for at myndighetspersoner skal bli straffet selv i graverende saker er enormt høy. Enhver som ikke ser dette, er komplett og nyttig idiot for statsformynderiet. De fleste som møter problemet med rettstaten er menn. Formynderiet er skrudd sammen slik at menn langt lettere risikerer anmeldelse, siktelse og dom, enn det kvinner gjør. Strafferett er noe mannsaktivister bør sette på dagsordenen.

Anonymous said...

Enig med siste "taler". En anmeldelse, særlig hvis den kommer fra en kvinne, er nok til at politiet føler å ha fullmakt til å bedrive regelrett personsjikane og plagsom virksomhet i årevis; de kan gjerne bruke flere år på å "vurdere" seg frem til en henleggelse.
Ble utsatt for dette selv, noe som kostet staten omtrent kr. 250 000 i erstatning som følge av bl.a. inntektstap og påførte materielle skader på div. utstyr etter beslag. Til sammenligning var den grunnløse "saken" siktelsen gjaldt - som ble henlagt - av en karakter som typisk gir 15-21 dagers fengsel, gjerne betinget, evt. en bot.
Disse pengene som jeg altså har fått etter å ha valgt å ligge på sofaen og se TV istedet for å arbeide i noen mnd. pga. politiets elendig siktelse, er selvfølgelig en kostnad som er påført samfunnet av politiet, ved deres udugelige ansatte, som igjen må betales av skattebetalerne. Hele etaten er virkelig en tragedie i manglende intelligens!
Og rådet om å aldri samarbeide med politiet må følges av alle som kommer i kontakt med disse klovnene! Ikke ha noen form for muntlig dialog med dem uansett hva det gjelder.

Anonymous said...

Godt at det finnes fornuftige mennesker her inne med erfaring. Bare for å presisere. På oppmodning MÅ du kunne identifisere deg. Du må også kunne redegjøre for stilling og bopæl. Du er også nødt til å følge tjenestepersoners instrukser, blant annet om å trekke deg bort fra offentlig sted. Berør ALDRI en polititjenesteperson; da kan du risikere å bli banket opp med dårlig begrunnelse om forsøk på legemsbeskadigelse. Unngå å svare frekt, det fører bare til trøbbel. Din taushet er ditt viktigste våpen. Du kan også risikere å bli trakassert, tvunget til å strippe deg naken, sågar på offentlig sted, eller andre tvangsmidler. Forsøk å nekt, men vær oppmerksom på at du kan bli avkledd med tvang. Skaff en advokat fort som helvete om du kommer i klammeri med purken. Purken MÅ sikte deg for å holde på deg, ellers må de slippe deg innen fire timer. Dette syndes det mye mot dessverre. Er du ruset vil du bli holdt i forvaring til du er edru. Maksgrense for politiarrest er tre dager. Men ofte vil politet anbringe folk i en helg, og disse dagene teller ikke. Kort sagt har du ikke mange rettigheter i møte med politiet. Krever de DNA prøve, foto eller fingeravtrykk så NEKT. Da må en domstol komme med kjennelse, og politiet kan i så tilfelle avhente prøver med tvang. Ved domfellelse vil du være registrert resten av ditt liv. Først fem år etter din død vil opplysningene slettes.

Anonymous said...

Forresten kan det bli interessant å se hvordan personopplysninger i de ulike registerene kan forsvares om forslaget fra justisdepartementet blir en realitet. Her foreslåes det at mindre lovbrudd skal slettes fra uttømmende attest etter 15 år. Hvordan kan politiet registrere DNA til personer med plettfritt rulleblad?

Anonymous said...

Også anmeldelser og henlagte saker hefter ved deg resten av livet. Politiet sletter ingenting, om de ikke får "kniven på strupen" av myndigheter og tilsynsorganer. Om man er domfelt eller ikke er gjerne ikke så vesentlig - det er helt opp til øyet som ser.

Blir man politiker, kjendis eller profilert næringsaktør, så vil pressen kunne grave fram (siden politiet lekker som en sil, mildt sagt) alle mulige henlagte saker, siktelser, nåværende eller tidligere betalingsanmerkninger, utleggsforretninger, besøksforbud, arrestasjoner osv...

Av og til spørres folk bare om de noensinne har vært arrestert. Hva skal en si da? Man kan arresteres av overivrige, overarbeidede eller urutinerte politifolk, være på glattcelle mer enn fire timer og kun ved det (tvangsmiddelet) pådra seg en siktelse - for så å få saken sin henlagt (da nesten alltid på "bevisets stilling", og ikke som "intet straffbart forhold" - påtalemyndigheten beskytter sine egne). Da er man i realiteten renvasket, men blir man så spurt siden om man har vært arrestert noen gang, hva skal man si da? Dersom man lyver, så kan det sees på som karakterbrist. Om man nekter å svare, oppstår et informasjonsvakuum som de aller fleste vil fylle med samme svar: guilty as charged.

Ergo har enkle politibetjenter en hel del påvirkningskraft på folks livsutvikling og skjebner.

Og hva med f.eks. besøksforbud? Det er nesten bare mot damer menn blir ilagt slikt. Alt som trengs er et skjørt kvinnebekjentskap eller en dramatisk eks-kjæreste. Listen for å ilegge besøksforbud er veldig lav, for de dommere og politijurister som har greie på utviklingen innen lovgivningen de siste 10 årene, og dommerne kan være veldig macho og egenrådige i å insistere på full offentlighet rundt en slik kjennelse. Man har ikke gjort noe galt - man har kun opplevd at en person har krevd et dramatisk tiltak mot en, og at det passerte gjennom systemet. (Om man ikke hyrer advokat så skal det godt gjøres å stoppe det, med mindre damen har et frynsete rulleblad og lav troverdighet i utgangspunktet.)

Anonymous said...

Del 2:


I realiteten kan det å være underlagt et besøksforbud oppleves som alt annet enn dramatisk: Man har uansett ingen interesse av omgang med damen, og hun er ikke i nær omgangskrets eller nabolag osv, så man treffer aldri på henne og problemstillingen aktualiseres aldri. Etter maks et år løper besøksforbudet ut av seg selv, og episoden eller epoken blir et tilbakelagt kapittel. Tror man. Det var ingen dramatikk noe sted, ingen visste om det, det var nærmest en kontorforretning.

Men så blir man kjendis eller får en framskutt posisjon i næringslivet eller i politikken, organisasjonslivet osv.. og hva skjer da? En eller annen arg konkurrent, helst en kvinnelig en, snuser og graver, eller info om hva som har vært tilflyter henne på et eller annet vis - og hun kaster det ut mot han det gjelder, som om han skulle ha voldtatt en 3-årig stedatter.

Vil det DA føles som om det var betydningsløst? Gjerne ikke.

Samme kan man anføre om politiets- og påtalemyndighetens myndighet til å ilegge forelegg i mindre straffesaker. (Kloke siktede kan da kreve domstolsbehandling, men de fleste vil la seg skremme av politiets tjenestemenn, som sier at man må være litt smart, og bare vedta, så slipper man en skjemmende rettssak som vil feste ved en resten av livet. Hva de glemmer å si: Det samme gjør foreleggene, og særlig om man er så dum å vedta dem, og betale boten!)

INGENTING forsviner, noensinne, og politiet lekker som en sil. Norge er et lite land, og pressen og en del andre får tak i alt de vil ha. Ikke så rent få politibetjenter vet at denne lille, men likevel STORE makten over enkeltpersoners liv har de, selv om de ikke er noe stort, som f.eks. dommere eller statsråd. Små mennesker som ønsker å føle seg betydelige, bruker gjerne slik makt, på en dårlig dag, eller når de føler de trenger bekreftelse ellers i livet.

Muligens kan man rydde opp i slike rulleblad som ikke involverer reell domfellelse eller vedtatte forelegg (men kan inneholde ilagte tvangsmidler som å være lagt i jern, satt på glattcelle, opplevd at politiet tar beslag i noen av ens eiendeler, eller ilegger en besøksforbud), ved å engasjere en dyktig advokat - gjerne en med bakgrunn som politiadvokat. Jeg vet faktisk ikke. Er det noen som vet.. ??

Eivind Berge said...

Vi har ihvertfall ikke tenkt å gi oss før politiet sletter alt de skal slette. Hvis politiet prøver seg på å henlegge en sak "etter bevisets stilling," så klag. Advokaten min sier det ikke er sikkert du får slettet DNA engang med mindre saken er henlagt som "intet straffbart forhold"! Så ikke vedta noen forelegg eller la dem ta noen snarveier for å bli ferdig med saken, men benytt deg av alle rettigheter til rettssaker og klager. Når klagefristen er gått ut, vet jeg ikke hva du kan gjøre for å rydde opp i gamle ting. Antakelig er det ganske håpløst.

Anonymous said...

Interessant frifinnelse omtal i linken under. Like interessant at det faktisk ble tiltale, noe som vel bekrefter at politiet er den mest femi, skrullete og feministiske etaten Norge har.
Blir nok anke fra påtalemyndigheten her, ja.
Håper de ikke vinner frem med evt. anke.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3468140.ece

Anonymous said...

Jeg får mer og mer inntrykk av at politiet kjører gjennom med sine maktmidler kun for sin egen interesse. Et typisk eksempel er jo Morgan Andersen saken. De kler ham naken og sjekker ham i anus i en skattesak. Envher idiot skjønner jo at et slikt maktmiddel ikke hører hjemme i en slik sak. Det blir et slags, "takk for sist", siden han var straffedømt. Selv sier Andersen at om hans familie hadde blitt truet hadde han ikke oppsøkt politiet, men andre som kunne bistått med hjelp. Nordmenn flest, holder vel med politet, og ser på Andersen kun som en kjeltring. Men, selv frykter jeg at han har et poeng. Jeg tror vi må oppsøke andre om man trenger hjelp. Politiet meler kun sin egen kake, og de virker tvers igjennom korrupt. Det er bemerkelsesverdig, hver gang jeg snakker med erfarne advokater, hvor redd de høres ut i forhold til politiet. Som om hver minste motstand kan føre til uforholdsmessige represalier. Jeg tror politiet har et system som baserer seg på hevn i forhold til det som angår dem selv. Og jeg tror det er langt verre enn det som unntaksvis kommer frem i media. Norge er et ekstremt lukket land. Hvor systemet har svært god næring for å ture frem slik det selv lyster

Anonymous said...

Synd at man ikke kan moderere egne innlegg, men må skrive nye for hver tanke man får, men for å supplere forrige post. Hva om tilliten til politiet blir så svekket at misnøyen eller sågar hatet mot dem kommer opp i 20, kanskje 30 prosent av den norske mannlige befolkning. Kanskje til og med noen kvinner begynner å forakte dem. Men nordmenn flest er vel så autoritetstro at det aldri vil få noen konsekvenser for denne instansen. Den mest nesegruse tiltroen til politiet og autoriteter generelt kommer nok fra kvinner. Det er jo den andelen av befolkningen politet er ute etter å beskytte også. Og det hjelper vel på om de er unge og pene. Men for å avslutte, er det et demokratisk problem om en stor andel av nordmenn vegrer seg for å la seg bistå av politiet? Og til Eivind Berge, ble du strippet og nedverdiget i den fengslige forvaring du måtte gjennomgå?

Anonymous said...

Enkelte politifolk går kanskje løs på ressurssvake den dag i dag - det er ikke så veldig lenge siden Bumerangsaken, bare drøyt 15 år. Selv har jeg ikke opplevd at politiet går til drastiske skritt, men så er jeg da også ressurssterk, i form av stort og seriøst nettverk. Men jeg har opplevd å bli arrestert og straffeforfulgt helt unødvendig en gang, etter å ha kranglet høylytt utendørs i to minutter med to frekke sossejenter på 18-19 år, som slengte med leppa. Da kom tilfeldigvis en patruljebil forbi, og JEG ble tatt med til glattcelle, og utsatt for anmeldelse etter fire hjemler, inkludert drapstrusler(!) - som jeg jo absolutt ikke hadde kommet med. Fire paragrafer i straffeloven for å ha kranglet med to fisefine, besteborgerlige - men vulgære og frekke - unge damer i to minutter. Joda, dette var i Bergen, selvsagt. Hvor ellers i landet oppfører politiet seg slik? Har for så vidt ikke problemer med å tro på at politiet finner på innfult og uetisk tull overfor endel som ypper med dem, inkludert forsvarsadvokater, men de gjorde det ikke mot meg, og jeg opplevde aldri represalier fra Bergenspolitiet etter å ha, for så vidt, vunnet saken mot dem. Nå engasjerte jeg jo også da umiddelbart en forsvarer, med fartstid nettopp i politiet i Bergen, og han kjørte frontalangrep mot politiet fra første stund, inkludert medieoppslag i Bergenspressen, via journalistvenninner, for usaklig arrestasjon etc. Saken var uansett en påkjenning.

Og det kjipe for meg er, at om jeg etterpå møter på ei dramadronning som går til politiet (slike kryr det jo av i Norge), fordi hun er dame, hun har gjort det før, mot andre, og hun kan, så har de lettere for å støtte henne mot meg, siden de ser at jeg har vært anmeldt av damer før. Irriterende.

Må uansett si at det fins både svært gode, og heller dårlige krefter innad i politiet, og når man først blir kjent med en eller flere av de gode, så kan man få hjelp til å rette opp i mye urett.

Anonymous said...

Nå er også puling med inngått avtale plutselig å anse som voldtekt. I hvert fall i følge en lavmåls, inkompetent og rabiat tingrett:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8316413

Eivind Berge said...

Enda et eksempel på at norske kvinner har blankofullmakt til å angre sex og få staten med på at det er voldtekt uavhengig av omstendighetene, bokstavelig talt. Det fins ingen grenser for hva de kan tillate seg å kalle voldtekt i lovens forstand. Mannen er offisielt en så forhatt dritt i dette landet at det ikke hjelper hverken at kvinnen samtykker eller at mannen ikke skjønner at det er en "voldtekt." Jeg er jammen glad jeg gikk såpass hardt ut mot feministstaten og ikke trakk tilbake eller beklaget noen ting til tross for fengsling, for det er faen meg fortjent.

Eivind Berge said...

Hvis mannen ignorerte stopp-signalene i et SM-rollespill, så burde han isåfall i verste fall blitt dømt for vold, ikke voldtekt. Det er jo ikke sex kvinnen motsetter seg da. Sex har hun gått med på i utgangspunktet. Hvordan får de dette til å bli en voldtekt? Fordi ALT er voldtekt i feministstaten, når kvinnen angrer sex, uavhengig av omstendighetene.

Eivind Berge said...

Ekte voldtekt er sex oppnådd med vold og uten samtykke. Begge kriteriene må være oppfylt (i tillegg til forbrytersk forsett, som heller ikke er til stede i denne saken). Fra før av vet vi at loven driter i voldsaspektet etter feministreformer. Nå er i klartekst ikke samtykke godt nok heller lenger for å forhindre en voldtektsdom...

I dommen heter det: «Samtykke til voldtekt har intet fornuftig og hederlig formål og selv om en gjerningsmann skulle bygge på samtykke kan han i hvert fall ikke gå ut fra at samtykket virker straffriende…»

Legg også merke til det eskalerende straffenivået, som nå ligger på nesten det samme for en uaktsom voldtekt som for en forsettelig voldtekt for få år siden. Oppreisningen er faktisk høyere. Før var 100 000 vanlig for en forsettelig voldtekt, og nå skal kvinnen ha 120 000 for uaktsomhet. Husk at det bare er 12 år siden uaktsom voldtekt i det hele tatt ble kriminalisert. I starten var straffen gjerne 6 måneder og 50 000 i oppreisning, og siden har det bare eskalert inntil en uaktsom voldtekt er verre enn voldtekt var før. Det feministstaten imidlertid ikke har tatt hensyn til før jeg ble arrestert, er at mannsaktivister radikaliseres i takt med at mannshatet eksalerer, og før eller senere kommer det en reaksjon fra menn. Denne hevnen kan neppe avverges med å fengsle slike som meg, for det gjør bare at mannsbevegelsen vokser seg sterkere.

Eivind Berge said...

"Og til Eivind Berge, ble du strippet og nedverdiget i den fengslige forvaring du måtte gjennomgå?"

Ja, dette er noe de gjør med alle fanger regelmessig i forbindelse med all transport inn og ut av arrest og fengsel. Selv når du kommer rett fra glattcelle transportert av politi og i håndjern hele veien, må du strippe og sjekkes igjen for å komme inn i fengsel. Men jeg tok meg ikke nær av det.

Anonymous said...

Du svarte ikke på om du fikk henvendelser fra kvinner etter at du ble kjent?

Eivind Berge said...

"Berge, har du fått noe mer oppmerksomhet fra kvinner etter varetekten og medieoppmerksomheten? Det er jo ingen hemmelighet at kvinner liker kriminelle kjendiser :-)"

Det kan jeg bekrefte :) Nå hadde jeg kjæreste allerede, så jeg har ikke prøvd å bruke berømmelsen til å treffe flere damer. Men kan røpe at vi har fått tilbud om trekant med en annen dame, og er sikker på at jeg ikke hadde hatt særlig problemer nå om jeg hadde vært singel. Ingen kjendis må leve i ufrivillig sølibat. Kanskje derfor vi hører så lite om det? Men det er også en styrke for antifeminismen at de potensielt farligste mannsaktivistene er minst kjent. Et sannsynlig angrep kommer ikke fra en pasifisert kjendis som meg, som bare er bortkastet tid for politiet å sjekke ut, men fra en helt ukjent mann i ufrivillig sølibat som ikke har utmerket seg på noen som helst måte før det smeller. Ellers skal det i overkant mye idealisme til for å utgjøre en reell trussel.

Eivind Berge said...

Mens saken over ga ett år og to måneder ubetinget fengsel for uaktsom voldekt, gir uaktsomt drap en måned betinget fengsel:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10068892

Det sier litt om verdiene i dette landet. Mannlig seksualitet er så ekstremt forhatt at det er langt verre at en kvinne angrer seg etter sex med samtykke enn at du kommer i skade for å drepe noen, selv et barn. Ikke engang saksomkostninger måtte denne bildrapsmannen ut med, mens den uaktsomme voldtektsmannen må betale 120 000 kr i tillegg til fengsel.

Vi må konkludere at sex er ansett som en skjebne verre enn døden i feministstaten, selv med samtykke, hvis kvinnen angrer seg. Hvis du må begå en av delene, sats på uaktsomt drap fremfor sex hvis du vil unngå fengsel.

Anonymous said...

Ja, disse påståtte voldtektene skal jo i følge tidligere justisminister være å anse som "nestendrap". Da mener han helt sikkert disse såkalte "festvoldtektene".
Dette minner meg om noe jeg leste om en dame som hadde fått en mann dømt for en angivelig voldtekt. Hun sa at rettsaken var så "belastende" og fæl og føltes som et nytt "overgrep". Faktisk mente hun at rettssaken føltes som et verre "overgrep" enn den påståtte voldtekten hun angivlig var blitt utsatt for. Når man vet at rettsaken for offeret føles verre en "voldtekten", forstår man at den påståtte voldtekten åpenbart ikke kan ha vært noen særlig belastning for "offeret". Å kalle dette for "nestendrap" er således et motbydelig hån mot de som blir drept og deres etterlatte.