Saturday, December 27, 2014

A remedy for peak oil

In a fascinating TED talk, designer Thomas Thwaites explains how he tried to build a toaster from scratch, using only preindustrial tools and methods. Even though a toaster is one of the simplest industrial products available, of course such a project is doomed to fail, because it takes an entire civilization to make a toaster. Thwaites even cheated quite a lot, using a leaf blower and microwave oven and many other tools that he couldn't possibly have made himself, and electricity was just assumed, yet he could only produce a crude imitation of a toaster. Amazingly, his homemade toaster actually worked for five seconds, but that was it.

When you consider how many things we take for granted and depend on that would go away without the operational fabric of industrial civilization, it becomes clear that it is supremely important to preserve this system if we would like to go on living comfortably or at all. We can't even make a pencil without industrial civilization. Unfortunately, peak oil is the elephant in the room which threatens the very fabric of our civilization along with our ability to make toasters and pencils and just about everything else, yet public awareness treats peak oil as a complete non-issue, or at most like just another factor in the economy which might slow down growth a little bit. Even the most pessimistic economists in the mainstream talk about temporarily slower growth and never anything worse. It is downright surreal.

Everyone understands that if you want civilization, then elementary schools and hospitals need to exist even if they can't make a profit. Energy is even more basic to our civilization, and crude oil is our most critically important energy source, yet strangely everyone (in Norway, at least) expects oil companies to be profitable or go out of business. So why is the oil industry simply allowed to collapse? I find it very strange that the market is assumed to sort things out and meet our needs in the face of rising costs and declining wages. Somehow, the law of supply and demand is supposed to solve all energy and commodity problems, and we don't need to take any action whatsoever to produce these goods ourselves if we can't make a profit on them. Demand is always assumed to materialize at any price needed to produce the things we need, even though the opposite is happening before our eyes. This model is outdated and it clearly doesn't work anymore, because the oil industry is no longer profitable. I believe mankind is losing its ability to afford the necessities of life, at least not by means of the market economy, which is in the grips of deflationary forces.

So here is what I would do in response to the current oil price crash. The Norwegian government should guarantee the price of oil from the Norwegian continental shelf at, say, $80 per barrel and back it up with our Petroleum Fund. This way we have over 800 billion dollars to throw at it, and I can't imagine a better way to use this wealth because it will be obliterated by peak oil in any event. The price guarantee would encourage petroleum companies to keep investing in the North Sea, and the sustained activity would also benefit the entire Norwegian economy as we have been accustomed to. If the price of oil goes back up above $80, nothing happens, and if it stays below, the government will pay the difference or buy the oil for $80 and put it in strategic storage or whatever. Instead of expecting profits, projects should be evaluated based on EROEI, and all projects with a sensible EROEI (at least 5, perhaps?) should be approved for this price guarantee.

The time has come to stop expecting profits from the oil industry, but rather subsidize it to the hilt. I realize Norway is one of very few countries in the world able to do this, and we only represent 2.8% of global oil production. I suppose OPEC is in a sense already doing it, since they insist on selling all they can at any price. Most oil exporters would collapse without the profits and they are in no position to subsidize oil exports for long. But we should do what we can. This remedy will not solve the problem of peak oil, but it might buy us a little more time, in which we can try to come up with more sustainable strategies. If our politicians understood the gravity of the situation, they would do it.

20 comments:

Øyvind Holmstad said...

- Dark Age America: The Fragmentation of Technology:

http://thearchdruidreport.blogspot.no/2014/12/dark-age-america-fragmentation-of.html

Indeed, the range of technologies for category A seems to be shrinking significantly.

What can we do? Luckily JMG plans to talk extensively about this for the year ahead:

http://thearchdruidreport.blogspot.no/2014/12/waiting-for-sunrise.html

“To return to the metaphor that opened this post, that first slight shift of sunrise north along the horizon from the solstice point, faint as it is, is a reminder that winter doesn’t last forever, even though the coldest nights and the worst of the winter storms come after that point is past. In the same way, bleak as the immediate prospects may be, there can still be a future worth having on the far side of the crisis of our age, and our actions here and now can further the immense task of bringing such a future into being. In the new year, as I continue the current series of posts on the American future, I plan on talking at quite some length about some of the things that can be done and some of the possibilities that those actions might bring within reach.”

"«Vi kan leve av Pensjonsfondet til evig tid», sa finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen på TV før jul (2010). Han innser kanskje ikke alvoret før julemiddagen hans i 2040 blir en harddisk med pengedata fra en skrotet børsserver?" - Terje Bongard

Øyvind Holmstad said...

Norsk sokkel: Produksjonsfallet fortsetter:

http://www.oljekrisa.no/wahl%20jan%202015.htm

Eivind Berge said...

It looks like Norway is getting our very own Seneca cliff. There is not much more oil to find, and almost certainly no more profitable oil. The decline will be rapid. Our leaders need to wake up and start thinking about ways to mitigate the collapse instead of dreaming about perpetual growth. Remember that the rest of the world is not in any better position, so why do we imagine that we can "transition" to some other industry and keep growing? Our savings in the Petroleum Fund are largely an illusion too, because they consist of claims on future production which can't exist without a growing world economy. I doubt any of this will sink in before it is too late, however.

Anonymous said...

Eivind, økonomien og beskæftigelsen i USA i de sidste 4-5 måneder er blevet bedre og bedre, og dollaren er hurtigt på vej op. Hvordan hænger dette sammen med dine dystre forventinger på verdensplan?

Eivind Berge said...

Dollaren går opp fordi amerikanerne har sluttet med kvantitative lettelser mens andre land fortsetter. Ellers er det mye triksing bak statistikken som hevder at det går så bra i USA, og skiferoljeindustrien der er på kanten av stupet nå på grunn av den lave oljeprisen. Det kommer til å få uante ringvirkninger når konkursene slår inn.

Gail forklarer i sitt siste innlegg hvordan alt henger sammen, og hvordan vi kan forvente at økonomien utvikler seg de neste to årene:

http://ourfiniteworld.com/2015/01/06/oil-and-the-economy-where-are-we-headed-in-2015-16/

Hun tror vi har maks to år igjen med BAU før alt rakner. Hvis ikke oljeprisen og andre råvarepriser går opp igjen, så får hun garantert rett også.

Anonymous said...

Du er en underlig skrue Eivind. Du går ut i media og sier at du vurderte å stikke en politibetjent med kniv, og etterpå reagerer du på at rettstaten oppfatter deg som farlig.

Om du opplever varetekt som en stor belastning burde du ha vært litt smartere i utgangspunktet. Det er jo utrolig lite smart å agitere til vold overfor myndighetspersoner på denne måten.

Det er også et faktum at du fikk stor oppmerksomhet rundt dine meninger før du ble fengslet, så det at du har vært så åpen om voldstanker overfor politiet har ikke ført til noe annet enn en ulykke overfor deg selv.

Når det er sagt mener jeg det er feil å fengsle noen kun utfra hva som skrives på en blogg, i særdeleshet når man ikke har rettet direkte trusler mot enkeltpersoner eller planlegger konkrete voldshandlinger. Jeg er likevel ikke overrasket at politiet reagerte som de gjorde, da dette var kort tid etter terroraksjonen på Uttøya.

Jeg er også overbevist om at hadde dette blitt gjort i USA, hadde du risikert lang straff, på tross av at du synes å mene at USA er mye bedre enn Norge på alle tenkelige måter.

For å konkludere, hadde du kommet mye lenger med dine meninger om du hadde utelatt voldsaspektet. Etter at stormen nå er ridd av, er det vel knappest noen som husker deg og hva du står for. Det kan man bare se på hvor mange som møtte opp i rettsaken du førte mot staten.

Dessverre er fint lite blitt oppnådd i kampen mot feminismen gjennom hva du har gjort. Man ser også at de verste gruppenen innen en eller annen ideologi alltid støtter seg på vold. Ikke minst ble dette tydelig med Suffragettes, som var den mest ekstreme gruppen innen feminismens tidligste form.

Anonymous said...

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ekstremblogger-tapte-mot-staten-3282327.html

Glemte linken. Skjønner ikke hva man har å vinne på å bli oppfattet som ekstremist. Det er jo å be om å bli marginalisert å representere noe som "ingen" vil være enig i.

Eivind Berge said...

Nå konkluderer du for raskt, for erstatningssaken er ikke over før anken er behandlet. Nå først av Gulating lagmannsrett og så eventuelt i Høyesterett. Det er også mulig at jeg klarer å skape mer blest rundt ankesaken og få bedre oppmøte der. Uansett er jeg uenig i at jeg nesten ikke har oppnådd noe med min aktivisme for mannssaken. Jeg har klart å skape bevissthet rundt at det faktisk finnes motstand mot feminismen her i landet, og det er jeg stolt av.

Noe av det siste jeg skrev før jeg ble arrestert var at jeg ikke hadde noen voldelige planer, så politiet visste meget godt at jeg ikke var farlig. Argumentene de brukte for å få meg fengslet var bevisst villedende, for eksempel en sprengningsmanual jeg hadde fått utdelt av Ingeniørkompaniet i militæret og noen gamle korroderte patroner fra gutterommet som åpenbart ikke kunne brukes.

Det er ikke akseptabelt å fengsle folk for lovlige ytringer og så nekte dem erstatning, som du tar så lett på bare fordi det føles rimelig for deg at politiet handlet som de gjorde i lys av andre hendelser som jeg ikke hadde noe med. Og selv om det hadde vært rimelig å sjekke meg ut, så var 22 dager i varetekt langt over det som var rimelig, og i tillegg på løgnaktig grunnlag. Slik gjør man ikke i en rettsstat. Du kan lese 12 sider med argumentasjon i anken:

https://drive.google.com/open?id=0B6cEdhSWOOmjS2IxRk83VTRBT00&authuser=0

Erstatning for uberettiget straffeforfølgelse er en menneskerett, og i fjor kom til og med dette prinsippet inn i Grunnlovens § 94, samtidig som overskriften ble endret til "Menneskerettigheter":

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

"De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende."

Hvis denne menneskerettigheten som vi til og med har grunnlovsfestet skal bety noe som helst, så kan man kan ikke nekte meg erstatning bare fordi jeg er politisk ukorrekt.

Hva som ville skjedd i USA er vanskelig å si. Det er mange som bruker lignende retorikk der uten å bli arrestert, men på den annen side hender det at amerikanere blir straffeforfulgt på vanvittig tynt eller absurd grunnlag. Akkurat som her. Staten er vel ikke tilregnelig i noe land, og "menneskerettigheter" er bare noe man skryter på seg i festtaler. Selv om det altså er et eget kapittel i Grunnloven.

Anonymous said...

Jeg kan ikke se at jeg har konkludert over annet enn de fakta som foreligger, og stiller spørsmål ved hva du sikter til. Om du tenker på at populariteten om din sak vil ta seg opp igjen, så gjenstår det å se. Skjønt jeg holder det som usannsynlig. Når den verste stormen nå er ridd av, er det kun den harde kjerne av feministmotstandere som har interesse av å lese noe av deg.

Det at du selv har tatt avstand fra din egen voldsromantikk, bør vel være beste bevis på at dette var totalt feilslått strategi. Mer alvorlig er det at du har blitt en nyttig idiot for dine meningsmotstandere, og antifeministers meningsmotstandere som sådann. Disse ønsker for enhver pris å stemple alle som er politisk uenige med dem som, sinte, ekstreme, utilregnelige, stakkarslige og farlige. Og du har bidratt til å gjøre denne jobben enkel for dem dessverre.

At det har eksistert motstand mot feminismen lenge før du begynte å raljere på internett, bør være hevet over tvil. Jeg synes du overvurderer din egen posisjon en smule. Beklageligvis er ikke feminismekritikken av like høy kvalitet alltid, på tross av sterke intensjoner. Om man virkelig ønsker å vinne sympati for en sak som går imot strømmen, så gjelder det for alt i verden å vise at man har fornuften i behold. At man besitter både selvkontroll og argumenter. Slik jeg ser det hadde du vunnet mer på å utvise større pragmatisme også, ved å være mer inkluderende overfor de som er motstandere av feminismen generelt. I stedet maler du deg inn i et prinsipielt hjørne, og sier at alle bør utvise motstand på din måte, ellers er man ikke ekte antifeminister. Slike holdninger er typisk grobunn for fundamentalisme.

Et annet forhold som jeg må si bryter med fornuften i fremgangsmåten din er hvordan du selv har lagt opp til full åpenhet i pressen, ja faktisk har gått så langt at du ønsker å bruke rettsaken som en talerstol for din sak. Og nå i etterkant klager over at mediatrykket har vært en belastning. Et trykk du selv har vært med på å skape.

Når det gjelder politiets motivasjoner for arrestasjon kan man ikke annet enn å spekulere selvsagt. Du sier at du selv sa før du ble arrestert at du ikke hadde planer om voldshandlinger lenger. Da forstår jeg for det første ikke hvorfor du valgte å dele disse tankene med hele Norge. Dernest så synes jeg det er en smule naivt av deg å forvente at justisvesenet skulle ta deg på ditt ord alene. Siden påtalemyndigheten mistenkte deg for å være psykisk ustabil, så vet man jo fra erfaring at mentalt ustabile mennesker kan få seg til å si det ene og andre og gjøre det tredje om så er.

Jeg er enig med retten i at du måtte forvente at politiet kom til å handle som de gjorde. Nå kan det selvsagt ligge andre motiver til grunn for deres hårhendthet. Nemlig at du klarte å provosere dem så kraftig at de ville sette et eksempel for å vise sin makt. Det har man jo en rekke eksempler på opp igjennom historien og de klarte de så til de grader over deg også, uten at dette får noen videre konsekvenser for dem. I verste fall vil de risikere å måtte betale deg noen lusne tusenlapper, noe jeg tror de fint vil klare å takle. Det finnes da vitterlig grovere politinederlag å vise til enn om de skulle i siste ledd tape denne saken. Likevel har vesenet høy tillit blant befolkningen. Den som har tapt mest bli i alle tilfeller deg selv. Du har rett og slett valgt en ufornuftig måte å ta tyren ved hornene på.

Eivind Berge said...

Jeg er feilsitert av BT på at det store medietrykket var en belastning i seg selv. Du skjønner kanskje at hvis du kun får din informasjon fra avisene og ikke gidder å møte opp i retten, så blir bildet noe mangelfullt? Tvert imot understreket jeg i retten at medieomtalen var ønskelig og bra for meg. Det eneste jeg anførte som belastende var MÅTEN jeg ble omtalt under enkelte deler av mediedekningen, nemlig da jeg ble fremstilt som mentalt ustabil ifølge politiadvokaten før dette ble avkreftet av politilegen selv. Jeg gjorde aldri noe stort poeng av dette med belastende medieomtale i erstatningskravet mitt, siden jeg som aktivist utmerket godt vet at propaganda er hele poenget mitt, men jeg tok det med fordi det var uærlig å stemple meg som ustabil før jeg i det hele tatt ble undersøkt av psykiater.

Jeg har så visst ikke tatt avstand fra mine tidligere uttalelser, som uansett aldri var "voldsromantikk." Jeg har oppfordret til mange måter å engasjere seg politisk mot feminismen uten å ty til vold, og skrevet masse om andre og mer hensiktsmessige aksjonsformer, som for eksempel jurynullifikasjon. Jeg tar ikke avstand fra voldelig aktivisme som aksjonsform mot hatefulle sexlover, men jeg oppfordrer ikke til å iverkesette det heller. Jeg holdt meg innenfor den lovlige ytringsfrihet, og gjør det fremdeles. Jeg har intet å ta avstand fra og intet å beklage. Jeg ble falskt anklaget for å ha oppfordret til konkret iverksettelse, som er kravet for at det skal rammes av oppviglerparagrafen, mens fakta var at jeg hadde en moralfilosofisk diskusjon om hvilke aksjonsformer som er etisk og taktisk riktige med en leser langt nede i kommentarfeltet, og det var og er fullt lovlig. Det ligger på samme plan som kommunister som sier at "det er riktig å gjøre opprør," og de blir ikke straffeforfulgt for det, selv om det også ville ført til massevis av politidrap om et slikt opprør skulle gjennomføres i praksis.

Slik jeg ser det, så har jeg vunnet propagandakrigen, og det kan godt hende jeg vinner rettssaken også. Og da er skaden jeg påfører statens omdømme langt større enn at de må betale noen skarve tusenlapper... Det er derfor de bruker hundretusener på å forsvare seg også, i stedet for å betale meg 12 100 kroner (som er minstesatsen for dagene i fengsel uten noe skjønnsmessig tillegg) og bli ferdig med det. Jeg hadde neppe anket hvis jeg hadde fått dette minstebeløpet, men når vi nå først måtte stevne Staten inn for retten, så er kravet til sammen 37 100, blant annet på grunn av dette med mediebelastningen, men det er altså ikke slik at medietrykket i seg selv var noe problem for meg!

Eivind Berge said...

"Du sier at du selv sa før du ble arrestert at du ikke hadde planer om voldshandlinger lenger. Da forstår jeg for det første ikke hvorfor du valgte å dele disse tankene med hele Norge."

Jeg foreslår at du leser uttalelsene mine som provoserte politiet til å agere, i sin opprinnelige kontekst (spesielt min kommentar fra 25. juni 2012 og utover til jeg ble arrestert 4. juli):

http://eivindberge.blogspot.no/2012/05/thoughts-on-trial.html

Det var altså ikke slik at jeg utbasunerte noen oppfordringer om politidrap til hele Norge, men at jeg på anmodning beskrev min holdning til politidrap i forbifarten i en filosofisk diskusjon med én person langt nede i kommentarfeltet. Og så fungerer en blogg slik at alle kan lese det, selvsagt, men holdningen din vitner om at du ikke har satt deg inn i konteksten, og derfor bare ensidig har slukt politiet sin fremstilling. Det viser bare enda mer nødvendigheten av at jeg må kjøre denne erstatningssaken for å klarne opp i slike misforståelser og renvaske meg. Det fins dessverre mange som deg, av typen som godtroende sluker alle anklager politiet måtte komme med rått, men heldigvis ligger alt bevismaterialet i denne saken uforandret tilgjengelig slik at enhver kan granske det selv. Hvis du selv hadde vært innblandet i en straffesak, så hadde du skjønt at det som foregår i rettssalen og i media er teater og propaganda -- fra begge parter, og du ville visst bedre enn å tro på noen av dem sånn uten videre. Men bloggen min er ordrett bevart og kommentarene er til og med teknisk umulig for meg å redigere.

Anonymous said...

Jeg har ikke så mange kommentarer så sent på kvelden, men å tilbringe 10 femten timer i bil, eventuelt å bestille en flyreise utelukkende for å se deg tape en rettsak blir vel kanskje litt mye å forlange?

Greit nok du er feilsitert, da gir det mer mening i forhold til den strategien du la opp til. Jeg kan ikke si jeg husker det slik at du ikke har tatt avstand fra tidligere påstander. Mener å huske at du skrev noe om at du ville uttale deg annerledes heretter, og et innslag fra vesttlandsrevyen om at du hadde skiftet mening, uten at jeg gidder å sjekke opp i kildene her og nå.

Man kunne håpe at statens omdømme ble truet av en slik sak, og noen føler det nok slik, men det spiller liten rolle i det store og det hele. Alt i alt i alt har nok befolkningen langt større tillit til formynderiet enn til en obskur "ekstremblogger" som deg.

Anonymous said...

Du har nok ikke vunnet noe propagandakrig nei. Snarere gitt vann på mølla til de som måtte hevde at motstandere mot feminismen er sosiale tapere som når som helst kan få seg til å drepe politibetjenter fordi de ikke får seg et ligg. Du ga selv løftet om at dette hadde skjedd om du ikke hadde fått deg kjæreste.

En ganske forrykt innstilling både fordi å drepe en betjent ikke står i forhold til mangel på sexliv, samtidig som at politiets håndhevelser av lovverket ikke endrer seg avhengig av om du har kjæreste eller ikke.

Da gjenstår bare vannviddet. Det blir som mannen som forsøkte å dra av buksene på en 15 åring i Bergen med den begrunnelse at han ikke hadde det bra, og skulle derfor ødelegge for dem som hadde det. En typisk respons fra mentalt ustabile mennesker

Kanskje skriver jeg mer i morgen

Anonymous said...

Ok en siste ting i forhold til din siste kommentar. Jeg er meget klar over at du konverserte med en person på prinsipielt grunnlag om politidrap, og kan nok mer om denne saken enn mange andre.

Det var likevel dine tanker om å stikke en politibetjent med kniv i mengden av fulle folk jeg refererte til når jeg snakket om dele voldstanker med hele Norge. Som sagt, det å gå bort fra slike tanker utelukkende fordi man har fått kjæreste høres ganske psykisk ustabilt ut. Plutselig slår kjæresten opp og du er tilbake på drapskjøret igjen. Jeg sluker på ingen måte rått det politiet eller myndighetene sier, men jeg sluker ikke rått det du sier heller. Jeg sier ikke at det var rett av dem å agere som de gjorde. Jeg mener det var feil, noe retten også har bekreftet. Jeg bare mener at du burde skjønt at de kom til handle som de gjorde, og kunne forvente at det kom til å skje.

Det er også velkjent at når det er gått prestisje i en sak gjør politiet det de kan for å, renvaske seg selv, og gjøre livet så surt som mulig for den det gjelder.

Eivind Berge said...

Det er ikke noe inkonsekvent ved å la ens egen livssituasjon spille inn i forhold til om man skal utføre voldelig aktivisme. Ideologien kan godt være den samme, men de som har minst å tape, vil naturlig nok være mest tilbøyelige til å ofre seg for saken. Forøvrig spiller mitt eget sexliv en svært liten rolle i selve den antifeministiske ideologien, som er ganske altruistisk og resultatet av dyp moralsk refleksjon gjennom mange år i lys av at sedelighetslovene har blitt mer og mer misandristiske (men jeg gidder ikke gjenta den prinsipielle argumentasjonen for den siden av saken her, siden vi så hva som skjedde sist og jeg vet politiet bare venter på noe de kan bruke mot meg). Du bør kunne forstå at mental ustabilitet ikke spiller inn; snarere tvert imot! For å bli martyr kreves ekstrem selvdisiplin, for man er da klar over konsekvensene. Det er standhaftige og dypt reflekterte menn som faktisk utfører slike attentater. Alvorlig talt er du naiv som tror at politisk vold er "en typisk respons fra mentalt ustabile mennesker," og jeg anbefaler at du leser denne artikkelen som underbygger at vold som oftest kommer av for mye moral, snarere enn for lite:

http://thepoliticalgrill.yuku.com/topic/2130/Most-violence-arises-from-morality-not-the-lack-of-it

Dessuten gikk det oppimot to år med ufrivillig sølibat før jeg bestemte meg for å myrde en politimann, så det blir litt søkt å fantasere om at jeg umiddelbart vil falle tilbake på "drapskjøret" i tilfelle kjæresten slår opp. Samt at det ikke er sikkert man reagerer med så intens seksuell frustrasjon ettersom man blir eldre, i tillegg til at med mer erfaring, kunnskap og berømmelse er det lettere å finne en ny dame om nødvendig. Det er velkjent at det som oftest er unge menn som blir voldelige, og det har allerede gått noen år. Nå er jeg middelaldrende og begynner å bli for gammel til å være terrorist uansett.

Men jeg er enig med deg i at det ikke er spesielt overraskende at politiet reagerte som de gjorde, for jeg er ikke så naiv at jeg ikke tror maktmennesker vil forsøke å bruke makten sin til å knuse de som er imot dem, uavhengig av om de har loven på sin side eller ikke. Det skjønte jeg godt på den tiden også, og jeg har da heller aldri sagt at jeg er immun mot urettferdighet og maktmisbruk. Sånn er det å være i overkant idealistisk; man gjør ting som kan få stygge konsekvenser for seg selv. Selv om man altså holder seg innenfor loven. Det er ikke det samme som å være dum eller mentalt ustabil; jeg vil heller kalle det uselvisk og moralsk fintfølende. Men nå har jeg blitt veldig påpasselig med å unngå trøbbel, så kanskje jeg har blitt mer egoistisk. Og så har jeg innsett at oljekrisen vil gjøre ende på den feministiske politistaten uansett sammen med resten av vår industrielle sivilisasjon, så mannsaktivismen er snart overflødig.

Anonymous said...

Du skriver: "Jeg har så visst ikke tatt avstand fra mine tidligere uttalelser..."

Likevel kan det leses i VG følgende:

"Selv om Høyesterett, med begrunnelse i offentlighetsdefinisjonen, har gitt Berge grønt lys for sine ytringer på Internett, vil bloggeren selv ikke lenger uttrykke seg på samme måte lengre. Og han vil ta eksplisitt avstand fra vold.

- Jeg kommer til å ta avstand fra vold og kriminell voldelig aktivisme. Og det er ikke bruk for den type retorikk som jeg har uttrykt.

- Betyr det at du angrer på det du har uttrykt?

- Jeg ville nok uttrykt meg på andre måter om jeg hadde tenkt meg mer om, eller visst hvilke konsekvenser det ville få. Det ble mye mer alvorlig enn det jeg hadde forestilt meg. Dessuten har den overveldende støtten jeg har fått, bevist at mannsbevegelsen står så sterkt at vi kan hevde oss på andre måter."

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jeg-vil-uttrykke-meg-annerledes-heretter/a/10067486/

Ifølge mitt skjønn, foreligger det en aldri så liten inkongruens her, men du kommer vel bare til å si at du er feilsitert igjen tenker jeg.

Når det gjelder det med psykisk sykdom så er det noe som kan ramme alle uavhengig av alder. Jeg sier ikke at du er det, eller har vært det for den sakens skyld, jeg sier bare at med dine voldsuttalelser så var det lett å mistenke deg for å være det, og at politiet derfor kan finne på å agere som de gjorde av sikkerhetsmessige årsaker.

Men altså, jeg er enig i deg og din advokat om at du har krav på erstatning. Nå kjenner jeg ikke detaljene i emk, men finner det uforholdsmessig at politiet kan fengsle noen uten lov og dom, og deretter nekte erstatning til vedkommende når siktede blir frikjent. Om det ikke skulle væt slik kunne politiet ha gjort akkurat hva de ville og kommet unna med det, noe de dessverre i veldig stor grad gjør også.

Eivind Berge said...

Nei, jeg var ikke feilsitert i VG, men jeg står ikke for det jeg sa der. Det var feige uttalelser på en tid da jeg nettopp hadde sluppet ut av fengsel og saken enda ikke var henlagt. På den tiden var det voldsomt fokus på dette med "offentlighet," og selv om Høyesterett nettopp hadde fastslått at blogging ikke var offentlig, så tenkte jeg at jeg måtte være ekstra forsiktig i opplagt offentlige sammenhenger slik som avisintervjuer. Jeg må bare innrømme at jeg var for feig. Det er det jeg har skrevet på bloggen som kommer fra hjertet, og jeg var heller ikke så feig i erstatningssaken, hvor jeg sa nøyaktig det jeg mente. Der sa jeg til og med at jeg hadde løyet i politiavhør da jeg tok litt halvhjertet avstand fra noen av mine uttalelser i den pressede situasjonen. Jeg må gi deg rett i litt selvmotsigelser, men ikke at saken har vært en ulykke for meg og mannsbevegelsen. Det er menneskelig å feile, og jeg er intet unntak. Jeg skammer meg over at jeg vaklet, men de dumme sitatene er ganske uvesentlige i det store bildet.

Anonymous said...

Vel, dette var i et minste oppklarende, og en god forklaring på hvorfor jeg har funnet argumentasjonen din en smule underlig.

Nå har ikke jeg et så anstrengt forhold overfor menneskelig svakhet som du synes å ha. I særdeleshet ikke overfor politiet, da de besitter uforholdsmessig stor makt, og at det bør være en menneskerett for enhver borger å forsvare seg med de virkemidler en har til rådighet i en straffeprosess. Jeg ser det heller ikke nødvendigvis som feigt og unnvikende, snarere som et strategisk virkemiddel i en prosess hvor politiet på ingen måte er kjent for å opptre rederlig.

Du hevdet at jeg var rask til å konkludere, men jeg kan bare si takk for sist, da du hevder at jeg mangler erfaring i tilknytning til rettsprosesser. Ok, i etterettelighetens navn var det ikke akkurat det du skrev, men at "om jeg hadde vært involvert i en straffesak så..." Selv om jeg ikke har vært rammet personlig så vet jeg meget om straffesaker og påtalemyndighets metoder gjennom førstehåndserfaring.

I alle tilfeller kan man nå altså konkludere med at du fortsatt mener at politidrap er en effektiv metode for å fremme mannskamp. Dette ser jeg som helt tullete.

Ikke fordi at jeg ikke er av den overbevisning at jeg synes det kan rettferdiggjøres at de som begår justismord og overgrep blant myndighetene hadde fortjent å oppleve den samme lidelse som de har påført andre. Faktisk "blør" mitt hjerte for alle mennesker som har vært utsatt for justismord overgrep og annen faenskap i myndighetenes regi.

Snarere fordi politidrap ville ikke gjort noe godt for mannsaken, overhodet. Det ville ført til ustabilitet og konflikt som i alt vesentlig ville rammet mannsaktivistene mer enn noen andre. Om man skulle ha utført motstand av en viss betydning måtte man først militært organisert og utstyrt seg. Svært vanskelig og usannsynlig å gjennomføre i førte omgang. Dernest måtte man funnet nok oppofrende til å kjempe med døden som følge. I alle tilfeller ville dette ført til lite fruktbare resultater. Ta bare Nord-Irland som eksempel. Betydningsmessig stabilitet i samfunnet ble det ikke før man ble enige om våpenhvile.

Forøvrig har jeg aldri ment at saken din var en ulykke for mannsaktivismen. Til det er du for marginal og perifer. Jeg bare oppfatter deg som en nyttig idiot, som har gitt propagandistene i feministleiren vann på mølla i forhold til sine herskerteknikker gjennom din voldsretorikk.

Nå merker jeg meg imidlertid at du har påtatt deg rollen som dommedagsprofet, noe som ytterligere gir støtte til min teori at du fremmer et virkelighetsfjernt samfunnssyn.

Eivind Berge said...

Jeg ble også overrasket over hvor store muligheter staten har til å dra seg unna erstatning -- eller tror de har. Det er straffeprosessloven § 446 de støtter seg til, som blant annet sier at "Erstatningen skal settes ned eller falle bort dersom siktede uten rimelig grunn har gitt foranledning til etterforskningstiltak eller den fellende dommen." Dette er utrolig uklare begreper som kan bety nesten hva som helst, og tvilsomt om denne i loven i det hele tatt er forenlig med EMK. Jeg trenger vel ikke "rimelig grunn" til å bruke ytringsfriheten min? Og dessuten hadde jeg faktisk nok av rimelige grunner, om det skulle stå på det. Det var også politiet som overvåket bloggen min og hentet sitater ut av konteksten i en prinsipiell debatt i et kommentarfelt (som attpåtil ikke var definert som offentlig og derfor ikke omfattet av loven som siktelsen gjaldt). Er det da jeg som gir "foranledning" eller de som blander seg inn?

Og nei, jeg kjøper ikke at det skulle være noen grunn til å mistenke meg for å være i psykisk ubalanse heller. Voldsuttalelsene gjaldt fortiden og de var prinsipielle. Alt jeg skriver er soleklart politisk og rasjonelt og bærer ikke preg av mentale forstyrrelser. Dessuten var jeg allerede under overvåkning av PST, så de visste meget godt at det ikke var noen sikkerhetsfare. Den egentlige grunnen, foruten at politiet følte seg personlig provosert, var at de var ute etter å nøste opp i nettverket mitt og muligens avdekke andre potensielt voldelige mannsaktivister som de ikke hadde kontroll på. Det innrømmet faktisk politiadvokaten under det første fengslingsmøtet og brukte det som argument. Databeslaget skulle angivelig hjelpe dem med å kartlegge nettverket mitt. På dette falske grunnlaget ble jeg fengslet, og alle fornuftige mennesker skjønner at jeg fortjener erstatning.

Eivind Berge said...

Hvis du tror at dommedagsprofetiene er virkelighetsfjerne, så kan du kanskje forklare hvordan vi skal klare å få oljeprisen opp igjen på et nivå som gjør det mulig å produsere så mye olje som verden trenger fremover? Kanskje du tror prisen går opp igjen av seg selv når det blir mangel, men da har du ikke skjønt de sammenhengene som for eksempel Gail Tverberg advarer om. Det er økonomien som kollapser først på grunn av at vi ikke klarer å opprettholde veksten (hun forklarer også hvorfor det ikke finnes noen mellomting mellom vekst og kollaps), og derfor går prisene ned. Vi kommer ikke til å makte å få oljeprisen og andre råvarepriser opp igjen uansett hva vi gjør, og da blir det dommedag.

Vi finner snart ut om dette slår til. Hvis oljeprisen er 100 dollar om et år, så må jeg innrømme at frykten var overdrevet. 80 er muligens også til å leve med. Hvis den derimot er 20 dollar slik som Gail tror, så er katastrofen et faktum.