Tuesday, October 13, 2015

Secular stagnation or deflationary collapse?

If Gail Tverberg has figured out the true story about the economy, then this is probably as close as the mainstream might come to understanding the real situation. Lawrence Summers correctly notes that we are entering a secular stagnation, but he seems oblivious to the root cause. The economy is not slowing down due to people's changing "propensities" to save and invest or whatever, but because of diminishing returns in the extraction of energy and other natural resources. Economic growth can only be created by adding an increasing amount of cheap energy, which is a very tall order at this stage of the game and getting exponentially harder all the time. To bring back growth, we would need lots of oil which can be produced for $20 a barrel with an EROEI of 50 or a similarly cheap drop-in replacement for oil, but nothing like that is on the horizon anymore. No known energy source can deliver the exergy needed for its own production and sufficient economic activity to have a market capable of affording it. The cheap oil is almost gone and renewables don't produce enough surplus energy to pull their own weight, much less create economic growth. The result is deflation, which is a highly unstable state.

We are not merely facing a Japanese-style recession which can drag out for decades, because that can only be sustained when the rest of the word economy is growing. When the entire world is in the same stagnant state, it becomes much harder to maintain stability. When growth ends globally, the system will likely fall apart like a dome of Leonardo sticks. At least if we try to run it the same way we are used to, based on debt, because that only works in a growing economy. No one has conceived of a realistic alternative, however, so the only way we can forestall collapse is to keep adding more debt. There is absolutely no way to repay debt when the economy is shrinking, so this path must lead to disaster. Perhaps Summers is right that there is still room to increase the debt some more if interest rates are kept at zero or negative indefinitely, but this entire paradigm is fundamentally close to its breaking point.

It will be exciting to see how it plays out, and then horrible when the electric grid goes down due to lack of spare parts because international trade has ceased and we die. If we had the option of simply using less of everything, it wouldn't be so bad, but there is no way to do that when profitability is the only way to keep essential services such as the oil industry and other mining operations running. Deflation means commodity prices drop too low for producers, which means they have no choice but to shut down production, and so even the rich will get none of life's necessities and nearly all assets will become meaningless.

The world is rudderless and adrift, with no chance of sufficient awareness and cooperation to mount a meaningful response to deflationary collapse. Individuals can understand our predicament, but as a species we can apparently only follow the religion of growth. Politicians can only get elected by promising prosperity, even if it is a lie, while the only politically correct worry is climate change, which happens too slowly to be relevant anyway if we are facing deflationary collapse now.

It is tempting to wish for some kind of conspiracy who has plans ready for a new world order, but I know better than believing any group would be capable of coordinating such an effort. The only thing we can do is to enjoy the short time we have left while industrial civilization is still with us. Every day I marvel at how lucky I am to be alive at the height of human existence, in the absurdly prosperous times when our species gets to consume several million years' worth of solar energy per year. Our age is truly exceptionally wealthy even in a perspective of a hundred million years. There are still many things to be angry about in the world today, of course (feminism, for example), but the economy is actually a miracle which will never get any better than this. People who think growth is "normal" and will soon return are ridiculously deluded and strike me as ungrateful for the very transient miracle of industrial civilization that we are still enjoying for the time being. We should be positively thrilled to have a secular stagnation, if it doesn't get any worse than that!

I think we are currently in a period of calm before the storm. Every day I read about more layoffs in the oil industry, but so far no major bankruptcies. Many companies are surely teetering on the brink, however. Since there are no realistic prospects of commodity prices ever rising again to the levels needed for profitability, the situation is bound to get much worse before long.

32 comments:

Øyvind Holmstad said...

Tverberg skulle ha fått nobelprisen i økonomi, men se hvilken tulling som har fått den:

http://steigan.no/2015/10/16/nobelpriset-i-ekonomi-passar-vasts-varldsbild/

Eivind Berge said...

Det virker som de akademiske økonomene ikke skjønner betydningen av verken energi eller gjeld. De lever i sin egen fantasiverden. Peak-oil-teoretikerne har ganske god peiling på energi, men det er nesten bare Gail som klarer å se helheten og innse hvordan stadig vekst i både gjeld og energi er essensielt for vår industrielle sivilisasjon. Hun burde absolutt fått nobelprisen i økonomi, eller kanskje til og med en ekte nobelpris i fysikk. Da hadde hun kanskje blitt lagt merke til, så en slik pris kunne virkelig fått betydning for hvordan vi håndterer kollapsen. I så fall ville hun fortjent en fredspris også.

Alain said...

Maybe Tverberg's message isn't getting through but I still struggle to believe there is no way we can keep oil extraction going without profit. Are we just going to give up that easily? Are we just going to stand by and let our civilisation be destroyed because oil companies can't turn a profit? It just seems ...unthinkable.

Eivind Berge said...

How can the authorities respond meaningfully to something they don't understand? There is no indication that they comprehend the affordability issue, so they won't do anything about it in time. On the contrary, they will try to make fossil fuels even less profitable to extract because they think climate change is a more pressing concern.

Gail has a very nice illustration of how backwards their priorities are:

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2015/10/6-affordability-is-the-first-limit.png

Anonymous said...

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mann-siktet-for-voldtekt-av-to-sostre-3463056.html

Har lest mye av det du har skrevet om biologi med interesse. Se kommentaren min i denne saken. Hva tenker du?
Svein

Eivind Berge said...

Det skinner igjennom at dette ikke er noen ekte voldtekt. Har jentene drukket seg fulle og angret seg for det de har vært med på? Det er vel det mest sannsynlige, og da trenger de ikke lyve engang, for hele systemet er giret på å få menn dømt kun på det grunnlaget. Falsk voldtektsanklage er institusjonalisert gjennom en korrupt lov, og det er så til de grader gjort med overlegg at det er derfor jeg ble mannsaktivist. Men det kan jo hende jentene har funnet på en enda mer fantastisk historie i denne saken, som politiet og media selvsagt sluker rått.

Hvem er anklagerne?

Eivind Berge said...

Jeg la inn følgende kommentar på BT som svar til en naiv mann som ikke har fått med seg at det er selve loven som er korrupt:

Nei, problemet med voldtekt er ikke først og fremst beviskravet, men at feministene har trumfet igjennom en rekke lovendringer som har utvannet definisjonen til å omfatte nesten hva som helst. Kravet om alvorlig vold eller trusler har blitt senket til alle former for truende atferd, vi har fått uaktsom voldtekt, og sex med "bevisstløse" personer er omdefinert fra et mye mildere overgrep til voldtekt. Det er slett ikke slik at det er uenighet om de faktiske forhold det står på i de fleste voldtektssaker, men om kvinnen skal ha rett til å regne seg som voldtatt på bakgrunn av et hendelsesforløp som begge parter hovedsakelig er enige i, som regel fordi hun hevder at hun var så beruset at hun ikke visste hva hun gjorde. Loven har i praksis gitt berusede kvinner angrerett på sex, og derav kommer alle disse absurde sakene.

Eivind Berge said...

Jeg ser at selv ikke tingretten fant denne saken spesielt troverdig, og derfor ville løslate mannen (det skal *ekstremt* mye til før de dommerne går mot politiet), men politiet anket og fikk oppsettende virkning, så han sitter fremdeles i arrest. Det kan i verste fall bety flere dager til på glattcelle, for politiet bryr seg lite om å overholde reglene som gjelder for å forhindre den slags tortur.

Han skal altså angivelig ha «voldtatt» to søstre mens de sov, samtidig som han allerede hadde et seksuelt forhold til minst en av dem. Ja, særlig. Hvorfor skulle han gidde å voldta en jente som han allerede har sex med? Ingen fornuftige mennesker kan ta noe slikt alvorlig når det bare står ord mot ord. Voldtektsanklagene er åpenbart en ren unnskyldning for å kaste mannen i fengsel, enten på grunn av noe sjalusi eller jenter som angrer seg på andre måter, og politiets entusiasme for å etterkomme dem sier alt om purkens sanne natur.

Heldigvis virker det som jentene har tatt seg vann over hodet da de anklaget ham for å voldta begge. De hadde hatt mye større sjanse til å komme unna med falske anklager om de bare hadde anklaget en løst definert «sovevoldtekt» av den ene, hun som han ikke hadde et forhold til fra før. Da hadde de neppe trengt å lyve i det hele tatt siden det begrepet er så vanvittig utflytende, men nå blir de mest sannsynligvis avslørt som løgnere og saken henlagt. I mellomtiden håper jeg mannen får internalisert tilstrekkelig hat mot purkejævelen og de feministiske sedelighetslovene til å slutte seg til mannsbevegelsen, for vi trenger sårt flere aktivister. Det er arresten i Bergen særdeles velegnet til. Jeg fant til og med på et nytt ord for det mens jeg satt der, nemlig «misogenisk»: som avler hat. Eller «misogenic» på engelsk.

Anonymous said...

Du som er klassisist; hvordan tror du Julius Cesar ville reagert på disse sakene?

Eivind Berge said...

Ingen i antikken ville tatt det absurde feministiske voldtektsbegrepet som ligger til grunn for disse sakene alvorlig. Det gjorde ikke norsk lov heller så sent som 1999. Sovevoldtekt, uaktsom voldtekt, voldtekt ved trivielle trusler -- ingenting av dette var definert som voldtekt før i 2000.

Cæsar ville hatt makt til å gjøre noe med det også, fordi han klarte å få menn med seg. Jeg føler meg mest som Catilina, en mislykket opprører. Catilina er et stort forbilde som også appellerte til sinte menn, akkurat den type statsfiende jeg skulle ønske jeg var, bortsett fra at jeg misliker at han nektet å la slaver få være med i opprørsstyrken selv om de gjerne ville.

Noen av mine favorittsitater fra Bellum Catilinae:

Aliis scorta praebere, aliis canes atque equos mercari.

[Han skaffet horer til noen, og kjøpte hunder og hester til andre.]

Simul quia vobis eadem quae mihi bona malaque esse intellexi; nam idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est.

[Også fordi jeg føler at du og jeg har samme syn på hva som er godt og ondt; for å like og mislike de samme tingene -- det er bare det som er ekte vennskap.]

Iam pridem equidem nos vera vocabula rerum amisimus.

[For vi har sannelig for lengst mistet de ekte navna på ting.]

Compertum ego habeo, milites, verba virtutem non addere, neque ex ignavo strenuum neque fortem ex timido exercitum oratione imeratoris fieri. Quanta cuiusque animo audacia natura aut moribus inest, tanta in bello patere solet.

Sed confecto proelio, tum vero cerneres, quanta audacia quantaque animi vis fuisset in exercitu Catilinae. Nam fere quem quisque vivos pugnando locum ceperat, eum amissa anima corpore tegebat. Pauci autem, quos medios cohors praetoria disiecerat, paulo divorsius sed omnes tamen advorsis volneribus conciderant. Catilina vero longe a suis inter hostium cadavera repertus est, paululum etiam spirans ferociamque animi, quam habuerat vivos, in voltu retinens. Postremo ex omni copia neque in proelio neque in fuga quisquam civis ingenuus captus est; ita cuncti suae hostiumque vitae iuxta pepercerant.

[Jeg gidder ikke oversette alt, men det beskriver hvor tapre Catilina og hans soldater var, og at de til syvende og sist verdsatte det å drepe fienden mer enn å redde sine egne liv, slik at ingen ble fanget levende.]

Anonymous said...

Beautiful!
"samme syn på hva som er godt og ondt; for å like og mislike de samme tingene -- det er bare det som er ekte vennskap".

Anonymous said...

Leste du mye om Alexander den store i dine studier?

Eivind Berge said...

Jeg leste litt av Aleksanderromanen i middelalderlatin, og har så klart lest om han i historiefagene, men har ikke studert Aleksander den store spesielt grundig, nei.

Nå bare en liten understreking for sikkerhets skyld i tilfelle noen i politiet eller PST leser kommentaren om min beundring for Catilina og får gale ideer: Jeg har ingen planer om voldelig opprør, og det finnes ikke noen mannsbevegelse som er i stand til det. Jeg oppfordrer heller ingen til å iverksette noe slikt. Men det er lov å drømme og ha klassiske helter.

Øyvind Holmstad said...

Kunne løsningen være at det innføres kyskhetsbelte for menn? Dette kan da utstyres med et nummer, og så kan kvinnene ved å logge seg inn på en database gjennom mobilen få koden til gjeldende kyskhetsbelte ved å oppgi nummeret, når de ønsker sex med en mann. Slik kan samfunnet oppnå full kontroll av mannlig sexualitet.

Neste skritt bør være at man gjennom genteknologien tilpasser mannlig sexualitet til feministiske idealer. Det er åpenbart at evolusjonen har gjort en altfor dårlig jobb her!

Øyvind Holmstad said...

"Jeg har ingen planer om voldelig opprør, og det finnes ikke noen mannsbevegelse som er i stand til det. Jeg oppfordrer heller ingen til å iverksette noe slikt."

Man kan også spørre, hva ville vitsen være? Det eneste man kunne oppnå er at man blir drept eller satt på ei celle. Mye bedre å "nyte" deflasjonskollapset fra godstolen i sin egen stue med full informasjonstilgang så lenge det varer. Deflasjonskollapset vil utslette all galskap uansett, omtrent like effektivt som et gigantisk meteorittnedslag.

Når det er sagt må det sies at du og jeg kanskje er de eneste her i landet som tar til orde for å motvirke konsekvensene av et deflasjonskollaps.

Anonymous said...

Holmstad, det finnes et ord for slike som deg; life-denying. Berge har i det minste vist at han har litt romersk blod i seg, selv om han gikk for langt. Negative sofagriser er deprimerende.

Øyvind Holmstad said...

Hei anonym, du er inne på noe viktig der! Økofilosofen Sigmund K. Setreng har skrevet mye om dette, om forskjellen på å være skrivebordsaktivist og å lenke seg fast i Mardøla. Det er i det siste tilfellet man kjenner at man lever!

Anbefaler minneboka etter Setreng; "Elvetid".

Richard said...

Off Topic - Please Thumb this Video down:

https://www.youtube.com/watch?v=LNVFPkmZTQ4

Thanks.

Eivind Berge said...

Done, and I recommend all do the same!

Øyvind Holmstad said...

Man bør nok også ha et godt lager med salt og sukker, som er avgjørende for å overleve kolerautbrudd:

http://forskning.no/helse-sykdommer-pest/2015/11/pest-eller-kolera-hva-er-verst

Med de hygieneforholdene som blir når det elektriske nettverket kollapser, vil nok kolera bli en hyppigere dødsårsak enn sult.

Salt er også viktig for å lagre mat. Salt er billig og holder lenge, så her kan det være lurt å bygge opp store lagre, fordelt som mange små lagre gjemt bort.

Et lager med rottefeller kan også være lurt, evt. en katt i huset, for å holde rottebestanden nede.

Øyvind Holmstad said...

Hvorfor finnes det ikke en eneste økonom som klarer å få denne enkle grafen av Tverberg inn i hodet?

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2015/10/energy-and-commodity-costs-versus-prices.png

Det eneste jeg leser og hører er: overproduksjon, overproduksjon, overproduksjon.

For en avdanket industriarbeider fra Toten er denne grafen helt logisk. Mens for de som har fullført fem år på handelshøyskolen med kun Aer på vitnemålet, virker det som om det er komplett umulig å forstå selv de enkleste sammenhenger.

Eivind Berge said...

Ja, det er helt håpløst å forklare disse tingene til hverken økonomer eller vanlige folk. Jeg prøvde litt i kommentarfeltet her:

http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2015/11/12/0903/stopp-pengetrykkingen-ellers-risikerer-verden-en-ny-finanskrise

Ingen klarer å skjønne at dyrere produksjonskostnader er problematisk, og alle tror at det er bare å starte på nytt når gjeldsboblen sprekker. Da tror de prisene vil korrigeres til et korrekt nivå hvor vi fremdeles får produsert olje og alt vi trenger. At det nye prisnivået kan bli for lavt i forhold til produksjonskostnadene, er komplett umulig å forstå for alle andre enn oss.

Øyvind Holmstad said...

Det var en solid innsats!

Det må være noe biologisk her. Menneskehjernen ble utviklet i en "uendelig" verden, derfor er vi ikke programmert til å ta inn over oss at den virkelige verden har fysiske grenser. Det var sløserne som ble de som kvinnene flokket seg om, de verste sløserne ble våre forfedre.

På den andre siden har man gjerrigknarkene. Disse hopet seg opp store verdier på sikt, og ble sikkert populære på sine eldre dager, med mange damer på stallen. Men heller ikke gjerrigknarkene klarer å se at vi lever i en endelig verden, de bare hoper opp rikdom.

Å være en sløser er nok den beste paringsstrategien som ung, mens å være gjerrigknark er en god strategi som eldre. Jeg tror man kan si at majoriteten av menn er sløsere, noe som er naturlig når man tenker på hvor stor sjansen var for å bli drept i kamp eller på jakt i steinalderen.

Gjerrigknarkene eller samlerne vil jeg tro fikk bedre uttelling med jordbruksrevolusjonen, hvor det var større sjanse for å leve lenger. Men fremdeles ser denne mennesketypen ut til å være i mindretall. Dette er nok også mye av grunnen til mistenkeliggjøringen av menn med høye formuer.

Du og jeg er kanskje noe midt i mellom, hverken en sløser eller en gjerrigknark. Trolig er det denne blandede personlighetstypen som må til for å kunne ta inn over seg at vi lever i en endelig verden.

Eivind Berge said...

Ja, det må være noe slikt som sperrer for forståelsen. Hva kan vel være mer lettfattelig enn den grafen til Tverberg? Når vi i tillegg daglig hører om flere og flere jobber som går tapt i oljeindustrien nettopp av denne grunn, burde det absolutt ikke være så vanskelig å forstå.

Eivind Berge said...

Sydvaranger Gruve er konkurs!

http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/11/18/1141/Sydvaranger-Gruve/sydvaranger-gruve-er-konkurs

Enda et tegn på at den industrielle sivilisasjon er døende. Undergangen kommer gjennom lave råvarepriser, og ikke høye slik som mange trodde, noe som betyr at den kommer mye raskere også. I en deflasjonær kollaps reduseres våre «reserver» av livsviktige naturressurser fra flere tiår eller århundrer til null over natten gjennom konkurser. Og så blir det så mange som mister jobben at prisene går enda mer ned på grunn av lavere etterspørsel, så det er ikke lys i tunellen.

Øyvind Holmstad said...

Så gikk det som det måtte i Sydvaranger...

"Yes, people have a hard time understanding that physical things cannot grow forever. Ecosystems usually have a balance between efficiency and resilience but human societies only went for the first because of cheap energy." - Fenixor

http://peakresources.blogspot.no/2015/11/coping-with-extremes-general-resilience.html?showComment=1447885583407#c4959520170101442208

I grunnen godt observert. Det finnes ikke fnugg av resiliens i vårt samfunnssystem. Vår sivilisasjon er som en kropp uten immunforsvar.

Øyvind Holmstad said...

"I am not “from” the South. I am a Midwesterner at heart–grew up in Wisconsin, went to college in Minnesota. My ancestors are Norwegian, in a part of the US that has a lot of Scandinavians. I grew up in “Garrison Keillor land.”

No connection with military–more with teaching and medicine." - Gail Tverberg

http://ourfiniteworld.com/2015/11/03/oops-low-oil-prices-are-related-to-a-debt-bubble/comment-page-6/#comment-72436

Anonymous said...

I was reading a report recently about the group of migrants stuck at Idomeini. The journalist asked many of them, who came from countries in wich there is no war, why did they come. And the answer was almost always the same: no jobs, and even the few jobs available pay extremly poor. (There were even Iranians there, and I thought Iran had a stable economy.)
Now that I think about it, the huge waves of migrants started somtime in the end of 2014. Just a few months after the big fall in the oil prices. I start to wonder, could they be alredy the refugees of economical apocalypse? That would answer the question, why do they come now. And if the answer is yes, that means the situation is even worse than it seemed earlier.

Eivind Berge said...

Yes, it looks like the migration crisis is related to deflationary collapse. Another early sign which is only going to get worse. Today the oil price is down to 41 dollars! And another 900 jobs lost in an oil service company. Everyone in the mainstream assumes we will soon hit a bottom and then things will turn around and get better, but they have no clue about the underlying causes of this whole situation.

Anonymous said...

Some journalists are saying that the oil price drop is actually becouse of oversupply and not underconsumption. The Saudis decided not to cut oil production becouse for them even the lower prices are profitable (see: http://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--XVdOCs5z--/6nOvlyumsk1FEl8Us.png ) and it is bad for every other oil exporter.
I found an analysis related to the recent OPEC meeting in a mainstream news site, surprisingly good for their standard: http://444.hu/2015/12/04/megfulladnak-az-olajukban-az-olajtermelok (Unfortunately it's in Hungarian, but maybe you can read it with google translate.)
See also: https://en.wikipedia.org/wiki/OPEC#Oil_price_decline_2014
What do you think about that?

Eivind Berge said...

I think Gail Tverberg presents a more accurate view in her latest post about why the law of supply and demand doesn't work for oil:

http://ourfiniteworld.com/2015/11/23/why-supply-and-demand-doesnt-work-for-oil/

We do in a sense have an oversupply now, but she does not think the current situation will correct itself in a way which will enable the oil industry to survive. The drop in oil prices doesn't do very much to stop oil production before it is too late to save the financial system, because producers desperately need any cash flow they can get to service their debt, which just keeps growing anyway. Even Saudi Arabia is borrowing more money. Instead of prices bouncing back, we are likely to get lots of debt defaults and a financial crisis which will depress the oil price even further and lead to the end of our civilization. This is how she puts it:

"We are familiar with illnesses: sometimes people bounce back; sometimes they don’t. Instead of expecting oil prices to bounce back, we should think of the current cycle as being different from past cycles because it relates to diminishing returns–in other words, the rising cost of production, because we extracted the cheapest-to-extract oil first. Trying to substitute oil that is high in cost to produce, for oil that is low in cost to produce, seems to bring on a fatal illness for the economy.

Because of the differing underlying cause compared to prior low-price cycles, we should expect oil prices to fall, perhaps to $20 per barrel or below, without much of a price recovery. We are now encountering the feared “Peak Oil,” because much of the cheap oil has already been extracted. Peak Oil doesn’t behave the way most people expected, though. The economy is a networked system, with high oil prices adversely affecting both wages and economic growth. Because of this, the symptoms of Peak Oil are the opposite of what most people have imagined: they are falling demand and prices below the cost of production.

If low prices don’t rise sufficiently, they can cut off oil production quite quickly–more quickly than high prices. The strategy of selling assets at depressed prices to new operators will have limited success, because much higher prices are needed to allow new operators to be successful."

Anonymous said...

If even Saudi Arabia is borrowing more money, then it makes sense why they aren't cutting back production.